Projekt rozbiórki Szybu Górniczego WAPNO II

Projekt rozbiórki Szybu Górniczego Wapno II zrealizowany został przez nas z nieukrywaną przykrością i nostalgią dla tego miejsca. Ze względu na zły stan techniczny konstrukcji żelbetowej budynku – znacząca korozja betonu oraz zbrojenia na skutek stałego kontakt z solą zawartą w powietrzu – zabytkowy budynek Szybu Górniczego Wapno II zostanie rozebrany. Kompleks zabudowań Kopalni Soli w Wapnie wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków, w związku z czym projekt rozbiórki obejmował uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie uzyskania pozwolenia na wyłączenie obiektu spod ochrony konserwatorskiej, następnie uzyskano pozwolenie na rozbiórkę obiektu.

Kopalnia Wapno 03 zmniejszone