PROJEKT JEDNORODZINNEGO DOMU W POZNANIU

Pełnobranżowy projekt budowlano wykonawczy z kosztorysem inwestorskim.

Stadium: w realizacji – zakończenie wiosna 2017 r.

Autor opracowania:

– architektura: Małgorzata Grabowska

– konstrukcja: Krzysztof Grabowski