PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO

KOWANÓWKO, TARNINOWA 3

Pełnobranżowy projekt budowlano wykonawczy poszerzony o część kosztorysową .

Stadium: zrealizowany 2012 r.

Budynek w 2012 roku nagrodzony został przez portal architektoniczny tytułem „Najlepszej realizacji domu jednorodzinnego

w Polsce w 2012 roku”.

Autor opracowania:

– architektura: Małgorzata Grabowska

– konstrukcja: Krzysztof Grabowski