PROJEKT ADAPTACJI ZABUDOWAŃ GOSPODARCZYCH NA CELE MIESZKANIOWE

ŁUKOWO KOŁO OBORNIK

Zawartość projektu: ekspertyza techniczna budynku, projekt budowlany i wykonawczy w zakresie architektury i konstrukcji.

Stadium: w realizacji – zakończenie – lato 2017 r.

Autor opracowania:

– architektura: Małgorzata Grabowska

– konstrukcja: Krzysztof Grabowski