Zabudowa szeregowa w Obornikach

Stadium opracowania: projekt koncepcyjny, studium wykonalności i chłonności terenu.

Autor opracowania:

– Małgorzata Grabowska